Regulamin

Regulamin akcji dotyczy możliwości wsparcia przez Użytkowników programu Dzień Czystego Powietrza prowadzonego przez Fundację Ekologiczną ARKA z siedzibą przy ulicy Kosmicznej 15b w Bielsku-Białej.

  1. Strona internetowa https://dzienczystegopowietrza.org jest zarządzana przez Fundację Ekologiczną ARKA.
  2. Za pośrednictwem strony, przez system PayU, można przekazać darowiznę na projekty związane z edukacją dzieci i dorosłych w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza w ramach akcji Dzień Czystego Powietrza.
  3. Wpłata ma formę darowizny.
  4. Wpłaty może dokonać każda osoba fizyczna i prawna. Przy wpłacie datku można wskazać kwotę jedną z kwot sugerowanych lub wpisać własną.
  5. Każdy uczestnik akcji Dzień Czystego Powietrza korzystający z tej strony zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
  6. Przekazanie przez Użytkownika darowizny za pośrednictwem strony https://dzienczystegopowietrza.org jest równoznaczne ze jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
  7. Szanując prawa Użytkowników strony oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, nie ujawniania ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
  8. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:
    • adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
    • cookies – nasza strona wykorzystuje technologię Cookies w celu opracowywania statystyk oglądalności.
  9. Fundacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem tych podmiotów, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
  10. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik przesyłają wiadomość e–mail pod w.owczarz@fundacjaarka.pl lub listem poleconym na adres: Fundacja Ekologiczna Arka ul. Kosmiczna 15b 43-300 Bielsko-Biała.
  11. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie treści i zasobów strony.
  12. Fundacja nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
  13. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w wyniku w szczególności:
    • działania sił wyższych,
    • niezabezpieczenia oprogramowania komputera Użytkownika podłączonego do sieci Internet, przed ingerencją osób trzecich,
    • braku ciągłości świadczenia usług Serwisu z powodów niezależnych od Fundacji,
    • nieprawidłowego użytkowania Serwisu,
    • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  14. Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania strony Użytkownicy mogą przesyłać na adres: w.owczarz@fundacjaarka.pl.
  15. Regulamin jest ogólnodostępny i obowiązuje z dniem jego obwieszczenia tj. z dniem 30.10.2015 Fundacja zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.
  16. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Wszystkie kwestie, które nie zostały poruszone w niniejszym Regulaminie regulują odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.